Oferta

Trawy syntetyczne - boiska piłkarskie

Od kilkunastu lat w Polsce coraz większym zainteresowaniem cieszy się sztuczna trawa jako nawierzchnia dla boisk piłkarskich. Powstają nie tylko pełnowymiarowe płyty piłkarskie, ale także mniejsze obiekty rekreacyjne, takie jak np. "Moje Boisko ORLIK 2012".
Bez wątpienia największym atutem przemawiającym za sztuczną trawą jest praktycznie nieograniczona, całoroczna, bez względu na warunki pogodowe możliwość korzystania z boiska (w przeciwieństwie do boisk z trawą naturalną) i bardzo krótki, 8-10 tygodniowy okres jego budowy.
Ze względu na aspekt zdrowotny, związany z negatywnym wpływem na układ stawowomięśniowy podbudowy twardej, tzw. statycznej (asfalt, beton), proponujemy wykonanie podbudowy dynamicznej złożonej z kruszyw kamiennych wraz z systemem odprowa-dzania wód opadowych.

Przekrój podbudowy pod nawierzchnię z trawy syntetycznej

1

Światowy poziom technologiczny producentów nawierzchni syntetycznych sprawia, iż nie odczuwamy różnicy pomiędzy grą na murawie sztucznej a naturalnej. Kluby piłkarskie na całym świecie dysponują boiskami piłkarskimi ze sztuczną trawą, które po laboratoryjnych testach i rygorystycznych sprawdzeniach na obiekcie dokonywanych przez komisję FIFA, otrzymują specjalne certyfikaty FIFA 1 star lub FIFA 2 star.
Produkty tak oznaczone, które posiadamy w swojej ofercie, są wymownym argumentem przemawiającym za wyborem sztucznej trawy jako nawierzchni boiska piłkarskiego. Na jej wypełnienie składa się kompozycja piasku kwarcowego i granulatu gumowego.
Konserwacja boiska polega na zabiegu równomiernego rozmieszczenia granulatu gumowego na całej płycie i uzupełnieniu jego wypełnienia, co stanowi przeciwieństwo skomplikowanych, długich i kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych trawy naturalnej.

Przykładowe realizacje

2 3
4 5
stat4u