Oferta

Trawy naturalne - boiska piłkarskie

Najbardziej popularną nawierzchnią dla boisk piłkarskich jest trawa naturalna. Obecnie przy budowie boiska z naturalną nawierzchnią możemy zastosować gotowy produkt - trawę z rolki lub też dokonać tradycyjnego wysiewu nasion trawy. Jednak specjalny dobór mieszanek traw, zwarty i mocny system korzeniowy oraz szybkość samoregeneracji powierzchni charakteryzujące trawnik z rolki sprawiają, że jest to najlepszy produkt. Montaż płyty pełnowymiarowej trwa od kilku do kilkunastu dni dla trawnika z rolki lub jednodniowego wysiewu nasion trawy, z pełnym ich ukorzenieniem w ciągu 6-8 tygodni, gotowość nawierzchni do gry osiągamy po upływie 3 miesięcy. W trakcie realizacji należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność laboratoryjnego przebadania gleby przyszłego boiska, celem określenia doboru właściwych nawozów (i ich proporcji), a także badań przepuszczalności gruntu, co ma istotny wpływ na zachodzące procesy wegetacyjne.
Podbudowę stanowi warstwa żwirowo-piaskowa oraz warstwa ziemi urodzajnej, co zapewnia właściwy odbiór wód opadowych do systemu drenarskiego oraz prawidłową wegetację trawy.
W zależności od indywidualnych potrzeb klienta można zastosować automatyczny system nawadniający i podgrzewający płytę boiska.

Przekrój podbudowy pod nawierzchnię z trawy naturalnej z rolki

 

1Należy jednak pamiętać, niezależnie od wielkości płyty boiska, że jej murawa nie może być eksploatowana dłużej niż 5-6 godzin w tygodniu, co w praktyce oznacza istotne ograniczenie czasowe w jej wykorzystywaniu. Przekroczenie limitów czasowych spowoduje zachwianie systemu wegetacyjnego trawy i brak możliwości jej samoregeneracji. Trawa naturalna wymaga przeprowadzania systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych. Koszenie, nawadnianie, areacja, piaskowanie, nawożenie czy wałowanie to niezbędne zabiegi, od których zależy utrzymanie murawy w dobrej kondycji bez konieczności jej naprawy lub wymiany.
Pomimo wspomnianych niedogodnień związanych z utrzymaniem murawy boiska, trawa naturalna pozostaje najbardziej popularną nawierzchnią na boiskach piłkarskich.

Przykładowe realizacje

2 3
stat4u