Oferta

Place zabaw

Planując rozwój infrastruktury sportowej nie można zapominać o najmłodszych, o ich harmonijnym i wszechstronnym rozwoju w bezpiecznym i atrakcyjnym miejscu. Place zabaw w zależności od wymagań inwestora można przeznaczyć pod różnego rodzaju urządzenia zabawowe, mając na względzie również przedział wiekowy dzieci.
Można zastosować urządzenia zabawki dla najmłodszych 3-5 latków, takie jak: huśtawka, zjeżdżalnia, itp. oraz urządzenia dla dzieci starszych od 6 do 9 lat, kształtujące rozwój ogólny dziecka. Nadrzędną sprawą jest wykonanie bezpiecznego placu zabaw i zamontowanie atestowanych, zgodnych z polskimi normami urządzeń zabawowych. Nieodzownym elementem jest rodzaj nawierzchni, którą zamierzamy wypełnić plac zabaw. Klasyczną nawierzchnią stosowaną na placach zabaw jest zwykły piasek, który niestety wymaga uzupełnień. Ponadto jest wnoszony przez najmłodszych na urządzenia zabawowe, co jest czynnikiem niekorzystnym ze względu na bezpieczeństwo i komfort bawiących się dzieci, a także zmniejsza trwałość zamontowanych urządzeń zabawowych.

Przekrój podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową

1

Alternatywą dla piasku jest elastyczna, dobrze tłumiąca energię, estetyczna nawierzchnia poliuretanowa, która przy zachowaniu czystości w praktyce nie wymaga konserwacji. Podobnie jak w przypadku boisk wielofunkcyjnych i obiektów lekkoatletycznych można ją wykonać na kilku wariantach podbudowy zapewniających również odbiór wód opadowych, co zdecydowanie poprawi komfort bawiących się tam dzieci.

Przykładowe realizacje

2 3
4 5
stat4u